@v_zelenskiy_official
Офіційний канал Президента України - Володимира Зеленського / The official channel of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi
1290000 участников. 20 публикаций на канале.
Дехто давав нам лише три дні а ми
Дехто давав нам лише три дні, а ми вистояли три сміливі, звитяжні, героїчні місяці й продовжуємо боротьбу за нашу свободу та незалежність. Дякую кожному й кожній, хто робить усе для перемоги, для миру в Україні.

——

Someone gave us only three days, and we endured three brave, victorious, heroic months and continue to fight for our freedom and independence. I am grateful to everyone who does everything for the victory. For peace in Ukraine.

Photo: Mstyslav Chernov, Anadolu Images by AA, Rui Caria, Yevhen Zavgorodny, Katya Moskalyuk, hugo_lts, David Guttenfelder.
Український дім у Давосі Розмова про світову підтримку
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Український дім у Давосі. Розмова про світову підтримку, ситуацію на Донбасі, шлях до миру та спільні цінності усіх українців.
All our partners agree that Ukraine 39 s
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
All our partners agree that Ukraine's struggle in the war against Russia is the protection of the common values of all countries in the free world. Our common freedom. And if so, then we have the right to count on full and urgent assistance, especially weapons.
My every international negotiations, every address to parliaments or other foreign audiences is necessarily related to this topic.
And I am grateful to all those partners who help and provide us with the necessary weapons and ammunition to overcome the advantage of the Russian army, especially in the amount of equipment and weapons.
World Economic Forum in Davos We need to
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
World Economic Forum in Davos.
We need to create a global structure that can provide sufficient support within 24 hours for any country that has suffered a military attack, natural disaster or pandemic. This is a new format of security guarantees. Based on what we went through. What we are going through now. There must be something that sets a precedent of absolutely timely assistance. To everyone who needs it. To preserve peace, to preserve life, to preserve social stability.
Усі наші партнери погоджуються з тим що боротьба
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Усі наші партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Нашої спільної свободи. А якщо так, то ми маємо право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю. Кожні мої міжнародні переговори, кожне звернення до парламентів чи інших іноземних аудиторій обов'язково стосується цієї тематики. І я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія.
У день морської піхоти нагородив наших захисників орденами
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
У день морської піхоти нагородив наших захисників орденами «Золота Зірка». Завдяки хоробрості морських піхотинців та інших підрозділів ЗСУ наша держава живе. Дякуємо, що виборюєте незалежність і свободу України!
Всесвітній економічний форум у Давосі Нам потрібно створити
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Всесвітній економічний форум у Давосі.
Нам потрібно створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку будь-якій країні, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиха чи пандемії. Це новий формат гарантій безпеки. На основі того, через що ми самі пройшли. Через що ми зараз проходимо. Має бути те, що забезпечує прецедент абсолютно вчасної допомоги. Кожному, хто її потребує. Щоб зберегти мир, щоб зберегти життя, щоб зберегти соціальну стабільність.
I am glad to note that Ukrainian Polish
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
I am glad to note that Ukrainian-Polish relations are finally on a completely clean, sincere basis, without any quarrels and old conflict heritage. This is an achievement. The historical achievement of our nations. And I want the brotherhood between Ukrainians and Poles to be preserved forever. As I said about this today to the deputies: for our unity, the unity of Ukrainians and Poles, to be a constant value that no one will violate.
Радий відзначити що українсько польські відносини нарешті на
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це історичне досягнення. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди. Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити.
I believe that soon Ukrainians and Poles will
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
I believe that soon Ukrainians and Poles will gather at one big table to share this bread. Share the feelings - the most important feelings - of peace. Share the taste of victory. Victory of Ukraine. Joint victory. And raise a toast to your and our freedom. Without a free Ukraine, there can be no free Poland. I know historians often argue about who was the first to say this, who was the author of this phrase. We have resolved this dispute - this is the will of the Ukrainian and Polish nations.
Thank you brothers! Together until the end.
Ніхто так не впевнений у тому що Україна
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ніхто так не впевнений у тому, що Україна є частиною Європи й має стати повноправним членом ЄС, як Польща. Ми однаково думаємо, віримо й захищаємо нашу свободу і незалежність. Дякую Анджею Дуді і всьому польському народу за все, що ви робите для України та українців.
Вірю що незабаром українці й поляки зберуться за
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вірю, що незабаром українці й поляки зберуться за одним великим столом, щоб розділити між собою хліб. Розділити між собою відчуття миру. Розділити смак перемоги. І виголосити тост за вашу й нашу свободу. Без вільної України не може бути вільної Польщі. Історики сперечаються, хто був автором цієї фрази. Ми вирішили цей спір. Це воля українського й польського народів.
Дякуємо, браття! Разом. І до кінця.
The war continues It is not over We
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
The war continues. It is not over. We still need to fight and move towards victory.

Maybe someone in the rear cities thinks that one can forget about the war. And become carefree. Or even careless. No.

Every day Ukrainians die for our independence. And each and every one of us must take care of our defense on a daily basis. With anything they can. In a way they can.
Війна триває Вона не закінчилася Нам ще потрібно
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Війна триває. Вона не закінчилася. Нам ще потрібно битися і йти до перемоги.

Можливо, комусь у тилових містах здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні.

Щодня українці гинуть за нашу незалежність. І кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Тим, чим можуть. Так, як можуть.
Важлива та змістовна зустріч з Антоніу Коштою Обговорили
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Важлива та змістовна зустріч з Антоніу Коштою. Обговорили подальшу оборонну допомогу, шостий санкційний пакет проти Росії, притягнення до відповідальності воєнних злочинців, євроінтеграцію та повоєнну відбудову України. Дякуємо дружній Португалії за підтримку!
Наше спільне з Оленою Зеленською інтерв ю ведучим
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Наше спільне з Оленою Зеленською інтерв’ю ведучим телемарафону «Єдині новини». Максимально відверто. Про три роки президентства, перший ранок війни, долю українських військових з «Азовсталі». А також про цінність людського життя і єдність українців, якою захоплюється увесь світ.

Частина 2.
Наше спільне з Оленою Зеленською інтерв ю ведучим
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Наше спільне з Оленою Зеленською інтерв’ю ведучим телемарафону «Єдині новини». Максимально відверто. Про три роки президентства, перший ранок війни, долю українських військових з «Азовсталі». А також про цінність людського життя і єдність українців, якою захоплюється увесь світ.

Частина 1.
We invite the partner countries to sign a
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
We invite the partner countries to sign a multilateral agreement and create a mechanism through which each and every one who has suffered from Russia's actions will be able to receive compensation for all losses. Under such an agreement, Russian funds and property under the jurisdiction of partner countries must be seized or frozen, and then confiscated and directed to a specially created fund from which all victims of Russian aggression can receive appropriate compensation. That would be fair. And Russia will feel the true weight of every missile, every bomb, every projectile it has fired at us.
Ми пропонуємо державам партнерам підписати багатосторонній договір і
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат. На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію. Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби й кожного снаряду, які вона випустила по Україні.
Харківщина Місто Лозова Російський ракетний удар по щойно
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість.