@ngohakeim
خیریه حامیان مهر حکیم تهران (مهرآذری سابق) Hakeim.ir https://instagram.com/hakeim_ngo?utm_medium=copy_link اینستای موسسه خیریه حکیم لطفا به ما بپیوندید و مثل همیشه همراه ما باشید
2530 members. 20 publications at this channel.
کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان مادر
‼️کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان

✳️ مادر جوان که به سرطان سینه مبتلاست جهت عمل جراحی و شیمی درمانی نیاز به کمک فوری دارد.

ایشان ۳ دوره شیمی درمانی شده و طبق نظر پزشک معالج بعد از عمل جراحی هم باید شیمی درمانی شود.
✳️ ساکن جنوب کشورمان و ۲ بچه کوچک دارد و همسرش کارگر روزمزد است.
💯 در نظر داریم برای تامین بخشی از هزینه های درمان این مادر جوان مبلغی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/n93354

پرداخت انلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
کمک فوری حال پدر و پسرش وخیم است
خیریه حکیم
‼️کمک فوری / حال پدر و پسرش وخیم است ✳️پدر خانواده به سرطان معده و روده مبتلاست و اخیرا باید عمل جراحی و سپس شیمی درمانی شود. ✳️ پسر جوان و تنها نان آور خانواده بدلیل سانحه حین کار کردن از ناحیه دو پا خانه نشین و بیکار شده است ✳️ مستاجر و نیازمند کمک و یاری…
گزارش مهربانی/ حال پدر و پسرش وخیم است

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ ۱۸ میلیون تومان برای کمک به این پدر و پسر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام
کمک فوری حال پدر و پسرش وخیم است
‼️کمک فوری / حال پدر و پسرش وخیم است

✳️پدر خانواده به سرطان معده و روده مبتلاست و اخیرا باید عمل جراحی و سپس شیمی درمانی شود.
✳️ پسر جوان و تنها نان آور خانواده بدلیل سانحه حین کار کردن از ناحیه دو پا خانه نشین و بیکار شده است
✳️ مستاجر و نیازمند کمک و یاری هستند.

💯حال در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.

یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/e71350

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
کمک فوری حال پدر و پسرش وخیم است
‼️کمک فوری / حال پدر و پسرش وخیم است

✳️پدر خانواده به سرطان معده و روده مبتلاست و اخیرا باید عمل جراحی و سپس شیمی درمانی شود.
✳️ پسر جوان و تنها نان آور خانواده بدلیل سانحه حین کار کردن از ناحیه دو پا خانه نشین و بیکار شده است
✳️ مستاجر و نیازمند کمک و یاری هستند.
💯حال در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/e71350

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
گزارش مهربانی کمک فوری به تپش قلب پدر
خیریه حکیم
‼️کمک فوری به تپش قلب پدر بیمار ✳️پدر جوان که به بیماری قلبی مبتلاست ، جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد. ✳️ایشان در اطراف تهران مستاجر هستند ، هر دو فرزندش محصل و نیازمند کمک هستند. 💯در نظر داریم برای کمک به عمل جراحی و سایر هزینه های ایشان مبلغی تهیه…
گزارش مهربانی/کمک فوری به تپش قلب پدر بیمار

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای کمک به این پدر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام
کمک فوری به تپش قلب پدر بیمار پدر
‼️کمک فوری به تپش قلب پدر بیمار

✳️پدر جوان که به بیماری قلبی مبتلاست ، جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد.
✳️ایشان در اطراف تهران مستاجر هستند ، هر دو فرزندش محصل و نیازمند کمک هستند.
💯در نظر داریم برای کمک به عمل جراحی و سایر هزینه های ایشان مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده بی بضاعت و آبرومند قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/m94922

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
گزارش مهربانی کمک فوری به عمل جراحی و
خیریه حکیم
🔹کمک فوری به عمل جراحی و درمان جوان بیمار ❇️پسر جوان که به سرطان روده مبتلا شده جهت عمل جراحی و شیمی درمانی نیاز به کمک فوری دارد . ❇️ایشان بایستی قبل از انجام عمل جراحی سریعاً سه دوره شیمی درمانی شوند ولی متاسفانه تهیه داروهای مربوطه مستلزم هزینه زیادی میباشد…
گزارش مهربانی/کمک فوری به عمل جراحی و درمان جوان بیمار

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 15 میلیون تومان برای کمک به این جوان بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام
کمک فوری به عمل جراحی و درمان جوان
🔹کمک فوری به عمل جراحی و درمان جوان بیمار

❇️پسر جوان که به سرطان روده مبتلا شده جهت عمل جراحی و شیمی درمانی نیاز به کمک فوری دارد .
❇️ایشان بایستی قبل از انجام عمل جراحی سریعاً سه دوره شیمی درمانی شوند ولی متاسفانه تهیه داروهای مربوطه مستلزم هزینه زیادی میباشد که تامین آن از عهده خانواده این جوان بیمار خارج است.
❇️ساکن یکی از شهرهای غربی کشورمان و مدتهاست بیکار می باشد، دارای خانواده ای فقیر و بیمار بوده بطوری که پدر ایشان دچار معلولیت شدیدی هستند .

💯حال در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/h25526

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
کمک فوری به عمل جراحی و درمان جوان
🔹کمک فوری به عمل جراحی و درمان جوان بیمار

❇️پسر جوان که به سرطان روده مبتلا شده جهت عمل جراحی و شیمی درمانی نیاز به کمک فوری دارد .
❇️ایشان بایستی قبل از انجام عمل جراحی سریعاً سه دوره شیمی درمانی شوند ولی متاسفانه تهیه داروهای مربوطه مستلزم هزینه زیادی میباشد که تامین آن از عهده خانواده این جوان بیمار خارج است.
❇️ساکن یکی از شهرهای غربی کشورمان و مدتهاست بیکار می باشد، دارای خانواده ای فقیر و بیمار بوده بطوری که پدر ایشان دچار معلولیت شدیدی هستند .
💯حال در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/h25526

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
کمک فوری به عمل جراحی و تامین سرپناه
خیریه حکیم
‼️کمک فوری به عمل جراحی و تامین سرپناه مادر بیمار ✳️مادر میانسال که کلیه هایش را از دست داده و با دیالیز زنده است اخیرا به سرطان سینه مبتلا شده جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد. ✳️همسر این خانم بدلیل سکته مغزی توانایی جسمی اش را از دست داده و خانه نشین…
گزارش مهربانی/ کمک فوری به عمل جراحی تامین سرپناه مادر

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای کمک به این خانواده بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید .
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد


یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام
کمک فوری به عمل جراحی و تامین سرپناه
‼️کمک فوری به عمل جراحی و تامین سرپناه مادر بیمار

✳️مادر میانسال که کلیه هایش را از دست داده و با دیالیز زنده است اخیرا به سرطان سینه مبتلا شده جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد.
✳️همسر این خانم بدلیل سکته مغزی توانایی جسمی اش را از دست داده و خانه نشین شده است .
✳️ساکن اطراف تهران و مستاجر هستند و یک ماهه دیگه باید خانه دیگری رهن و اجاره کنند ولی توانش را ندارند.

💯در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده بیمار قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/w23611

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
کمک فوری به عمل جراحی و تامین سرپناه
‼️کمک فوری به عمل جراحی و تامین سرپناه مادر بیمار

✳️مادر میانسال که کلیه هایش را از دست داده و با دیالیز زنده است اخیرا به سرطان سینه مبتلا شده جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد.
✳️همسر این خانم بدلیل سکته مغزی توانایی جسمی اش را از دست داده و خانه نشین شده است .
✳️ساکن اطراف تهران و مستاجر هستند و یک ماهه دیگه باید خانه دیگری رهن و اجاره کنند ولی توانش را ندارند.

💯در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده بیمار قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/w23611

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
گزارش مهربانی کمک فوری به عمل جراحی پدر
خیریه حکیم
کمک فوری به عمل جراحی پدر و مادر خانواده ❇️ پدر خانواده طبق نظر پزشک معالج باید عمل جراحی دیسک کمر و پروتز گذاشته شود. ❇️ مادر جوان خانواده باید دست راستش عمل جراحی شود چون در اثر حادثه ای بی حس شده است. ساکن محله ای در حاشیه جنوبی تهران و مستاجر هستند…
گزارش مهربانی/ کمک فوری به عمل جراحی پدر و مادر خانواده

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای کمک به این خانواده بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید .
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد


یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام
کمک فوری به عمل جراحی پدر و مادر
کمک فوری به عمل جراحی پدر و مادر خانواده

❇️ پدر خانواده طبق نظر پزشک معالج باید عمل جراحی دیسک کمر و پروتز گذاشته شود.
❇️ مادر جوان خانواده باید دست راستش عمل جراحی شود چون در اثر حادثه ای بی حس شده است.
ساکن محله ای در حاشیه جنوبی تهران و مستاجر هستند و نیازمند کمک و یاری می باشند.

💯در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده بیمار قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/m41098

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
کمک فوری به عمل جراحی پدر و مادر
کمک فوری به عمل جراحی پدر و مادر خانواده

❇️ پدر خانواده طبق نظر پزشک معالج باید عمل جراحی دیسک کمر و پروتز گذاشته شود.
❇️ مادر جوان خانواده باید دست راستش عمل جراحی شود چون در اثر حادثه ای بی حس شده است.
ساکن محله ای در حاشیه جنوبی تهران و مستاجر هستند و نیازمند کمک و یاری می باشند.
💯در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده بیمار قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/m41098

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
گزارش مهربانی حال این کودک خردسال وخیم است
خیریه حکیم
‼️کمک فوری / حال این کودک خردسال وخیم است ❇️ کودک ۱۰ ساله که چند ماه پیش بدلیل سکته مغزی در بستری بیماری افتاده نیاز به کمک فوری برای عمل جراحی دارد ، این کودک برای درمان باید به تهران منتقل و در یک مرکز پیشرفته تری مورد درمان و عمل جراحی قرار بگیرد ❇️ پدرش…
گزارش مهربانی/ حال این کودک خردسال وخیم است


با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای کمک به این کودک بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید .
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد


یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام
کمک فوری حال این کودک خردسال وخیم است
‼️کمک فوری / حال این کودک خردسال وخیم است

❇️ کودک ۱۰ ساله که چند ماه پیش بدلیل سکته مغزی در بستری بیماری افتاده نیاز به کمک فوری برای عمل جراحی دارد ، این کودک برای درمان باید به تهران منتقل و در یک مرکز پیشرفته تری مورد درمان و عمل جراحی قرار بگیرد.

❇️ پدرش کارگر و ساکن روستایی در شمال غرب کشورمان هستند وتوان تامین هزینه های مربوطه جهت انتقال به تهران و سایر هزینه ها را ندارند.

💯کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغی تهیه و برای عمل جراحی این کودک بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.

یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/k85709

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
کمک فوری حال این کودک خردسال وخیم است
‼️کمک فوری / حال این کودک خردسال وخیم است

❇️ کودک ۱۰ ساله که چند ماه پیش بدلیل سکته مغزی در بستری بیماری افتاده نیاز به کمک فوری برای عمل جراحی دارد ، این کودک برای درمان باید به تهران منتقل و در یک مرکز پیشرفته تری مورد درمان و عمل جراحی قرار بگیرد
❇️ پدرش کارگر و ساکن روستایی در شمال غرب کشورمان هستند وتوان تامین هزینه های مربوطه جهت انتقال به تهران و سایر هزینه ها را ندارند.

💯کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغی تهیه و برای عمل جراحی این کودک بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/k85709

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#
گزارش مهربانی کمک فوری به عمل جراحی مادر
خیریه حکیم
‼️کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان ❇️ مادر جوان که به سرطان سینه مبتلا شده جهت عمل جراحی و ادامه درمان نیاز به کمک فوری دارد ، پزشک معالج برای ایشان قبل از عمل جراحی ۳ دوره شیمی درمانی تجویز کرده اند . ❇️ ساکن اطراف تهران و مستاجر است، یک دختر کوچک دارد…
گزارش مهربانی/کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان


با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 15 میلیون تومان برای کمک به این مادر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد


یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام
کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان مادر
‼️کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان

❇️ مادر جوان که به سرطان سینه مبتلا شده جهت عمل جراحی و ادامه درمان نیاز به کمک فوری دارد ، پزشک معالج برای ایشان قبل از عمل جراحی ۳ دوره شیمی درمانی تجویز کرده اند .
❇️ ساکن اطراف تهران و مستاجر است، یک دختر کوچک دارد و همسرش قبلا کارگر بوده ولی اخیرا بخاطر تعدیل نیرو بیکار شده است .
درنظر داریم با یاری خداوند متعال و شما بزرگواران مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده قرار دهیم.

علی
اطلاعات بیشتر: https://b2n.ir/z79453

پرداخت آنلاین: http://hakeim.ir/pay/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#